Általános Szerződési Feltételek

Az STI KFT-nél történő vásárlásokkal kapcsolatos fontos információkat itt találja.

1. Általános információk

Szolgáltató
Név: STI Kft.
Székhely: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
Telephelye: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
Levelezési cím: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
Üzlethelyiség címe: 7632 Pécs, Megyeri u. 76. / Pécs Plaza, kybun Joya Shop
Képviselő neve: Albert Tamás
Cégjegyzékszám: 02-09-067792

Ügyfélszolgálat
Cím: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.
Nyitva tartás: H-P 8-16:00
Mobil: +36 30 309-0383
E-mail: info@aetrex.hu
Honlap: aetrex.hu

2. Felhasználási feltételek

Felelősség

Vásárló/látogató a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és ezzel elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárló által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A Szolgáltató weboldala olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan módosítására vagy akár annak törlésére.

Szolgáltató és Vásárló között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Vásárló törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Vásárló regisztrációját.

Szerzői jogok gyakorlása
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett a Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a fent említett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel az aetrex.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A honlapon történő vásárlás

Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része regisztráció nélkül elérhető minden Vásárló számára.
Vásárló regisztrálni a honlap felületén megtalálható „Regisztráció" menüpontra kattintást követően tud, ahol a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

  • Email cím
  • Jelszó
  • Név
  • Számlázási adatok
  • Szállítási adatok
  • Telefonszám

Szolgáltató a regisztráció sikeréről e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@aetrex.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Vásárló tudomásul veszi és egyben vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Hírlevél
Amennyiben a vásárló a regisztrációkor elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, úgy cégünk a megadott email címre hírlevelet küld. A vásárló a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a hírlevél alján található leiratkozás gomb megnyomásával, így a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet nem küldünk, továbbá töröljük a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

Megrendelés
A Honlapon történő bejelentkezést követően a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Vásárló a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a termék kategóriákon belül illetve a kereső mezőbe, a keresett termék nevének, megnevezésének begépelésével is rá tud keresni.

Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba" gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. Ha a Vásárló megadta a megrendelni kívánt termék mennyiségét, akkor a képernyő felső menüjében a "Bevásárló kosár" feliratra kattintva tudja megtekinteni a kosárba helyezett termékek listáját. Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tudja kosarának tartalmát, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X" gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud.

Ha a Vásárló nem kíván tovább válogatni a Honlap termékei között, a "Kasszához" gombra történő kattintással folytathatja a megrendelés folyamatát. A "Kasszához" gombra kattintást követően megjelenő felületen Vásárló be tud jelentkezni a már meglévő fiókjába, illetve ha még nem regisztrált, akkor a regisztrációt ezen a felületen megteheti. A regisztrációt vagy a belépést követően megjelenő felületen a Vásárló ki tudja választani a kívánt szállítási és fizetési módot. Ha mindezt megtette és elfogadta az Általános Szerződési Feltételeket is, valamint az ellenőrzés során mindent rendben talált a megrendelésével, termékekkel, megadott adataival kapcsolatban, akkor a „Megrendelem" gombra kattintva tudja a megrendelését elküldeni a Szolgáltató részére.

Hibásan bevitt adatok javítása
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van a hibásan bevitt adatok kijavítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x" gombra kattintva). Hibás adatbevitelnek minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. számlázási vagy szállítási cím).

Vásárló ajánlati kötöttsége - Szolgáltató visszaigazolása
A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legfeljebb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Fizetési módok
Készpénzben történő fizetés az áru üzlethelyiségben történő átvételekor. Az áru üzlethelyiségben történő átvételkori fizetés választása esetén a Vásárló a Szolgáltató telephelyén fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Vásárló a fizetést követően jogosult.

Bankkártyás fizetés: Vásárló a megrendelését az OTP SimplePay rendszerén keresztül, bankkártyával is kifizetheti. A bankkártya adatokat minden esetben csak a SimplePay oldalán kell megadni, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz.

Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Vásárló a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával.

Előre utalás bankszámlára: Vásárló a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően is megfizetheti, a Szolgáltató OTP Bank ZRt.- nél vezetett 11730001-20709213 számú bankszámlára történő banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a számla sorszámát minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Vásárló a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. Amennyiben a megrendelés értéke meghaladja a 300.000 Ft.-ot, kizárólag előre utalással lehet a megrendelés értékét kiegyenlíteni a Szolgáltató felé.

Vevői számla
Szolgáltató a megrendelt termék(ek) kiszállításával egy időben nyomtatott formátumú vagy azt megelőzően elektronikus úton emailben megküldött, a kifizetést igazoló számlát ad Vásárló részére.

Szállítás
A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS-Hungária Kft. futárszolgálattal történik az online rendelés során a Vásárló által megadott szállítási címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a Szolgáltató értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.
Amennyiben a Vásárló a megjelölt időpontban nem tartózkodik az általa a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a további kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kezdeményezi a GLS Futárszolgálat segítségével ismételten meg újból, ha a Vásárló a megrendelés ellenértékét átutalással Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Vásárló a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Vásárló sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni és nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Szállítási költségek
Magyarország területén történő szállítás esetén:
A megrendelt termék szállítási költsége a kosár felületén automatikusan kerül kiszámításra és hozzáadódik a termék árához.
A szállítási valamint az utánvét költségek kiszámítása az aktuális tarifákkal történik:
Bruttó 50.000Ft alatti vásárlás esetén a szállítási díj 906 Ft+áfa, azaz 1150 Ft.
Bruttó 50.000Ft vásárlástól a szállítási díj ingyenes.
Bármely értékű utánvétes vásárlás esetén a megrendeléshez kalkulált szállítási díj felett 906 Ft+áfa, azaz 1150 Ft kerül felszámításra.
Magyarországtól eltérő szállítási címek esetén:
A beérkezett megrendelést követően ügyfélszolgálatunk egyeztet a megrendelővel, pontos árajánlatot ad a szállítási ktg. tekintetében.
A szállítási ktg., a megrendelő által történt elfogadása esetén lesz végleges a megrendelés és kerül kiszállításra a megrendelt termék.

 

Szállítási határidő
A megrendelés kiszállításának határideje1-3 munkanap.

A Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

Személyes átvétel
Vásárló a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén/ügyfélszolgálati irodában személyesen, telefonon előre egyeztetett időpontban a 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2. alatti címen.

A személyes átvételre hétfőtől-péntekig 8-16:00 óra között kerülhet sor azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Vásárlót arról, hogy megrendelése átvehető.

4. Elállási jog

Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó").

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 4. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon - igazoltan) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 7 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 7 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített vételárat. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani – akár a 14 napot meghaladóan is - amíg vissza nem kapta a terméket, és meggyőződött annak hibátlan mivoltáról.

Amennyiben lehetséges, Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási jog gyakorlása esetén Fogyasztó a megküldött termékkel és annak csomagolásával együttesen 100%-ban azonos termék visszaküldésére kötelezett. Amennyiben erre nem kerül sor, a visszatérítés mértékéről Szolgáltató dönt. Fogyasztó felelősségre vonható a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges méretpróba során keletkezett, vagy azt meghaladó használat miatt következett be. Fogyasztó nem jogosult az elállási jogot gyakorolni és a terméket visszaküldeni, ha azt utcai, munkahelyi vagy egyéb nem otthoni próba környezetben viselte.

5. Szavatosság

Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igényeit Vásárló érvényesítheti:

Név: STI Kft.
Cím: 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.  H-P 8-16:00
E-mail: info@aetrex.hu

A meghibásodott lábbeli visszaküldése esetében, a lábbeli reklamációs nyomtatványt kinyomtott és hiánytalanul kitöltött formában a lábbelivel együtt kérejük elküldeni. Ezen dokumentum hiányában a szavatossági igényeit nem tudja érvényesíteni.

Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltatót szavatossági/jótállási kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A Vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

6. Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: STI Kft. 7633 Pécs, Endresz Gy. u. 2.  
Telefonszám: +36 30 309 0383
E-mail: info@aetrex.hu

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel, mely jegyzőkönyv egy példányát Szolgáltató köteles a Vásárlónak eljuttatni.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében postán érkezett panasz esetén a válasz postára adását jelenti, emailben érkezett panasz esetén válasz email megküldését jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető Testület
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: 06-72-507-154, 06-20-283-3422

E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, melyet esetlegesen a terméken keletkezik.

Webáruház működésének elsődleges célja a Vásárlók igényeinek és elvárásainak megfelelni, mind a termékek és szolgáltatások tekintetében egyaránt. Szolgáltató céljának megvalósítását leginkább a Vásárlóktól kapott visszajelzések, javaslatok és esetleges reklamációk segíthetik, ezért kérjük segítse munkánkat észrevételeivel, javaslataival.
E-mail címünk: info@aetrex.hu
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: (2020.10.01.)